W naszej ofercie

SYSTEMY STEROWANE AV

Systemy sterowanie to wygodne aplikacje, które służą do zarządzania systemami audio video oraz sterowania oświetleniem w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń lub tworzenia zespołów poleceń. Pojawia się coraz więcej nowych aplikacji, które można wykorzystać na urządzeniach przenośnych typu Tablety i telefony komórkowe, komputery stacjonarne/AIO, systemowych pilotów, paneli naściennych itp. Systemy sterowania znajdują zastosowanie w domu i w dziedzinie profesjonalnej. Dla naszych klientów przygotowujemy kompletne systemy sterowania dla domu i realizacji profesjonalnych.

System RTI jest jednym z czołowych producentów rozwiązań dla domowych i profesjonalnych systemów automatyki budynkowej i sterowania urządzeniami multimedialnymi, skupiającym się na innowacyjności i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów.
Pod kątem projektowania systemu sterowania RTI cechuje się bardzo dużą elastycznością, bez względu na instalację, w której jest stosowany. Oferowane przez RTI panele sterujące, procesory centralne i inne urządzenia peryferyjne zapewniają niezawodność i wygodę.

 

Realizacja nr 1

Nowoczesny dom w całości zarządzany przez System Inteligentnego Domu LCN .

Pragniemy zaprezentować Państwu niewielką część przygotowanej przez nas wizualizacji inteligentnego domu LCN dzięki której cały system automatyki jest widoczny na urządzeniach przenośnych typy tablet.

Zakres wizualizacji dotyczył wszystkich elementów sterowanych przez LCN : oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz domu , teren przynależący: grill , basen , boisko ,ogrzewanie całego domu, rolety, brama zewnętrzna , system kontaktronów oraz system alarmowy.

Wizualizacja systemu automatyki LCN ma na celu optymalizację zarządzania wszystkimi elementami domu przy pomocy jednego urządzenia również przebywając poza domem , umożliwia podgląd stanów urządzeń , oświetlenia , temperatury czy systemu alarmowego jak i dokonywanie niezbędnych zamian.

Tablet został zamontowany na ścianie w automatycznej stacji dokującej firmy iRoom zabezpieczonej kodem PIN może być używany w dowolnej lokalizacji wewnątrz jak i na zewnątrz domu.

 

Wszystkie prace związane z przedmiotową wizualizacją wykonaliśmy samodzielnie.

Nasze ostatnie realizacje …

 

Realizacja nr 2

RTI jest systemem sterowania, który pozwala na sterowanie elektroniką konsumencką, systemem multimedialnym i automatyki budynkowej w intuicyjny i wygodny sposób. System cechuje się bardzo dużą elastycznością bez względu na instalację w której jest stosowany.

W nowoczesnym apartamencie zaprojektowany system kina domowego ( do którego opisu zapraszamy w podanym linku http://www.akwaaudioprojekt.pl/realizacje/realizacja-42016/ ) uzupełniony został o system sterowania RTI.

W prezentowanym przykładzie zostały wykorzystane następujące elementy: Procesor XP-6 wyposażony w dwa porty komunikacji dwukierunkowej RS-232, emitery podczerwieni VIRSA oraz dwie licencje dla urządzeń przenośnych opartych o system Android.

Wszystko to sprawia iż korzystanie z systemu kina domowego nie tylko jest praktyczne i wygodne ale i zarazem bardzo łatwe w obsłudze. Integracja pilotów takich urządzeń jak: pilot telewizji cyfrowej, pilot amplitunera, pilot odtwarzacza blu-ray i pilot do telewizora w jednym przenośnym urządzeniu sprawia iż obsługa kina domowego jest nad wyraz prosta i przyjemna. Za pomocą paru ruchów palca zadania logiczne zaszyte w procesorze wykonują za użytkownika szereg złożonych czynności takich jak choćby obsługa każdego pilota osobno. W tym przypadku Procesor nadzoruje podział kina domowego na trzy strefy, którymi są dwie sypialnie i salon. Każda ze stref działa niezależnie i nie ma wypływu na inną strefę. Dzięki takiemu podziałowi możliwe jest odtwarzanie w każdej strefie innego źródła lub we wszystkich tego samego źródła.

 

Realizacja nr 3

Idealnym zwieńczeniem wcześniej zaprojektowanego i wykonanego przez nas systemu kina domowego (link do opisu http://www.akwaaudioprojekt.pl/realizacje/realizacja-52015/) jest system sterowania RTI.

System umożliwia sterowanie z poziomu tabletu z systemem iOS. Zintegrowane elementy kina domowego to: telewizor, amplituner, odtwarzacz Blu-Ray, dwa tunery telewizji satelitarnej. Zastosowane elementy umożliwiające sterowanie: procesor XP-6 komunikujący się z amplitunerem dwukierunkowo, emitery podczerwieni VIRSA sterujące pozostałymi elementami kina.  

Zaprojektowany system umożliwia korzystanie z jednego źródła np. odtwarzacza Blu-Ray bez niepotrzebnego działa innych źródeł np. tunera telewizyjnego. Zaszyte logiki w procesorze wykonują szereg czynności za użytkownika jak np. włączenie telewizora uruchomienie amplitunera na zadanym źródle i oczywiście uruchomienie źródła.

 

Realizacja nr 4

Sala kinowa przygotowana również przez naszą firmę pod kątem struktury kablowej na etapie instalacji i ustaleniach z inwestorem pozwoliła na zastosowanie systemu RTI, który służy to zarządza nie tylko salą kinową ale i strefą Bar i Sauna.

Do instalacji systemu sterowania zostały wykorzystane: procesor XP-6 – który umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy procesorem AV i systemem RTI, a także odtwarzaczem Blu-Ray i systemem RTI, emitery VIRSA wysyłające komendy do projektora i tunera satelitarnej telewizji. Wszystkie niezbędne funkcje i szata graficzna zostały zaprojektowane pod przenośne urządzenie oparte na systemie iOS.

Realizacja instalacji była nieco trudniejsza ze względu na złożoność systemu, którą to powodowały dwie dodatkowe strefy (Bar i Sauna). Nie stanęło jednak to na przeszkodzie w drodze do stworzenia autonomicznych stref sterowanych z łatwością kliknięcia palca na urządzeniu przenośnym. Odrzucenie uporczywego korzystanie z mało intuicyjnych i mało czytelnych pilotów było priorytetem.  

 

Realizacja nr 5

W naszym salonie system kina domowego zarządzany jest z łatwej, intuicyjnej wizualizacji.
Całość zarządzana jest z pozycji iPad’a do którego specjalnie została stworzona wizualizacja (szata graficzna).

Co daje nam zastosowanie RTI ?

Jedną z pierwszych zalet jest pozbycie się wszelkich systemowych pilotów. W przypadku kina domowego tych nie brakuje: pilot do TV, ekranu, projektora, amplituner, BD.
Kolejna nie wątpliwa zaleta jest stworzenie makr, czyli grupy komend zaszytych pod jednym przyciskiem w wizualizacji. Znacząco ułatwia to obsługę całego systemu, nie trzeba się zastanawiać co włączyć, jakie źródło wybrać itd.
W naszym systemie zarządzamy amplitunerem i BD znanej i cenionej marki Arcam, projektor kinowy Sony, dwa monitory z linii profesjonalnej Sony, dodatkowo zintegrowaliśmy oświetlenie w Sali Konferencyjnej, multiroom 3 strefowy.
Do instalacji systemu sterowania zostały wykorzystane: procesor XP-6 – który umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami, oświetlenie, do sterowania wykorzystano protokół IP, RS232 i emitery IR.

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA
FIRM
© Copyright 2015 Akwa Audio Projekt
All rights reserved