GigaWatt LC-Y 3X4

LC-Y 3X4 to ekranowany kabel instalacyjny przeznaczony do zasilania systemów audio-video wrażliwych na zakłócenia. Ten specjalistyczny kabel, będący własnym opracowaniem firmy GigaWatt, poprawia wydajność dowolnej instalacji jednofazowej o napięciu 230 V, pozwalając na maksymalne wykorzystanie potencjału każdego systemu.

W konstrukcji kabla zastosowano nowy typ przewodnika o wysokiej konduktancji, który umożliwia bezstratny przepływ energii. Masywne żyły robocze kabla zbudowane są z trzech litych przewodników, każdy o przekroju 4 QMM, wykonanych z miedzi elektrolitycznej wysokiej czystości. Izolację przewodników wykonano z polietylenu.

Skręcone ze sobą równolegle żyły robocze kabla, ekranowane są za pomocą folii aluminiowo-poliestrowej, która wzdłuż całej długości styka się z nieizolowaną pobielaną żyłą o przekroju 1,5 QMM. Bardzo szczelny statyczny ekran, pokrywający 100% powierzchni kabla, skutecznie chroni przed zewnętrznymi zakłóceniami EMI i RFI oraz zapobiega powstawaniu i rozprzestrzenianiu się wewnętrznych zakłóceń. Przewodniki wraz z ekranem otacza dodatkowy plastyczny materiał, izolujący od zewnętrznych wibracji. Całość konstrukcji kabla osłonięta jest wytrzymałym ochronnym płaszczem z płomieni odpornego PCV.

Montaż kabla LC-Y jest zalecany w instalacjach elektroenergetycznych zasilających m.in. pomieszczenia odsłuchowe, studia nagraniowe, sale kinowe itp. Spełniając dyrektywy LDV 73/23/EEC i 93/68/EEC, przewód ten znakomicie sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak porty lotnicze, szpitale, stanowiska pracy komputerów i czułych aparatów pomiarowych. Instalacje mieszkaniowe wykonane na bazie tego kabla są doskonałym rozwiązaniem dla osób wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne.

LC-Y przeznaczony jest do układania w instalacjach pod- i natynkowych, w pomieszczeniach suchych, wilgotnych oraz bezpośrednio w betonie. Dopuszczalne jest też wykorzystanie kabla w instalacjach zewnętrznych pod warunkiem, że nie będzie narażony na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub gdy układany będzie w kanałach kablowych.

UWAGA: Prace instalacyjne narażają na bezpośredni kontakt z niebezpiecznym dla życia wysokim napięciem. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Czynności związane z montażem instalacji elektrycznej może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel zaznajomiony z odpowiednimi przepisami (DIN VDE 0100 i IEC 664 lub DIN VDE 0110).

Podstawowe dane techniczne:

Znamionowe napięcie pracy: 300 VAC
Zakres temperatur: -40oC do +70oC
Średnica zewnętrzna: 13,5 mm
Dostępne długości: metry bieżące